scenemigration som en funktion af ventetider fra diagnostisk billeddannelse

Ikke-småcellet lungekræft scenemigration som en funktion af ventetider fra diagnostisk billeddannelse: En samlet analyse fra fem internationale centre Introduction: Sufferers with non-small cell lung most cancers (NSCLC) can expertise speedy illness development between preliminary staging FDG-PET scans and graduation of curative-intent…

Diagnostisk udbytte af implanterbare loopoptagere hos patienter med uforklarlig synkope

Detaljeret informationsgevinst og terapeutisk indvirkning af helkrops-computertomografi supplerende med konventionel radiologisk diagnostik i stump traumeberedskab: en fortløbende evaluering af traumecenter Objective: The indication of complete physique computed tomography (WBCT) within the emergency remedy of trauma continues to be underneath debate. We…