scenemigration som en funktion af ventetider fra diagnostisk billeddannelse

Ikke-småcellet lungekræft scenemigration som en funktion af ventetider fra diagnostisk billeddannelse: En samlet analyse fra fem internationale centre Introduction: Sufferers with non-small cell lung most cancers (NSCLC) can expertise speedy illness development between preliminary staging FDG-PET scans and graduation of curative-intent…